The Wales Regional Centre of Expertise: Canolfan Arbenigedd Rhanbarthol Cymru

A re-launch of the Wales Regional Centre of Expertise (RCE-Cymru) network was held on November 7th, 2018, at the SSE SWALEC Stadium, Cardiff. Organised by Bangor University’s Sustainability Lab with input from other Welsh Universities including Cardiff Metropolitan University, the event aimed to develop stronger links between academia, public sector, and third sector organisations.

Several circles of interest were publicised, including the Circular Economy; Healthy Universities and Colleges; Resilient Communities; Teaching and Learning; the Food System; Social Prescribing; and Language and Culture

For more information about RCE Cymru see:http://planet.cymru/en/wales-rce-wcfg/#tab6

Canolfan Arbenigedd Rhanbarthol Cymru

Cafodd rhwydwaith Canolfan Arbenigedd Rhanbarthol Cymru (RCE-Cymru) ei ail-lawnsio ar Dachwedd y 7fed, 2018 yn Stadiwm SSE SWALEC, Caerdydd. Wedi ei drefnu gan Labordy Cynaladwyedd Prifysgol Bangor, gyda mewnbwn oddiwrth prifysgolion Cymreig erail gan gynnwys Prifysgol Metropolitan Caerdydd, bwriad y cyfarfod oedd i ddatblygu dolennau cryfach rhwng academia, cyrf cyhoeddus, a chyrff y trydydd sector.

Hysbyswyd nifer o gylchoedd o ddiddordeb gan gynnwys Economi Cylchol; Prifysgolion a Cholegau Iach; Cymunedau Cydnerthol; Addysg a Dysg; y Sustem Fwyd; Rhagnodi Cymdeithasol; ac Iaith a Diwylliant.

Am fwy o wybodaeth ynghlyn ag RCE Cymru gweler: http://planet.cymru/en/wales-rce-wcfg/#tab6